ARAKLI'DA ARA
İLETİŞİM HATTI

721 60 71

SOSYAL AĞLAR
facebookpaylas

Nikah İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

Nikah İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

EVLİLİK MÜRACATI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

NİKÂH BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

     1- NÜFUS CÜZDANI:
Çiftlerin Müracaatları sırasında nüfus cüzdanlarının ASLINI getirmeleri zorunludur. Nüfus Cüzdanlarının fotoğraflı olması ve yırtık olmaması gerekmektedir. Ehliyet belgesi evlenme işlemlerinde geçerli değildir.

     2- VESİKALIK FOTOĞRAF:
Evlenme işlemlerinde kullanılacak vesikalık fotoğrafların altı ayı geçmemiş ve aynı poz olmaları gerekmektedir. Başörtülü fotoğraf vermek isteyen bayanların alın, çene ve yüz açıkta olmak şartıyla fotoğrafları kabul edilmektedir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmez.

4 Adet fotoğraf gereklidir.

     3-EVLENME EHLİYET BELGESİ
A- Yabancı ülke vatandaşı olan kişilerin kendi ülkesindeki makamlardan alınmış, bekâr olduğunu ve evlenmesinde sakınca olmadığını belirten ve makamlarınca APOSTİLLE edilmiş evrakı getirmeleri zorunludur.
B- Kişilerin Evlenme Ehliyet belgesini Türkiye’deki Büyükelçiliklerden veya konsolosluklardan almaları durumunda; Büyükelçilik Ankara’ da ise Dışişleri Bakanlığına onay yaptırılması zorunludur. Diğer illerdeki konsolosluklardan alınacak belgelerin ise o ilin valiliği tarafından onaylanıp APOSTİLLE edilmesi gerekir.
C- Evlenme işlemi yapacak kişi Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı olması durumunda, bağlı bulunduğu makamlardan alacağı Çok dilli Evlenme belgesiyle müracaat etmeleri zorunludur.

    4-NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ:
Çiftlerden birinin ARAKLI BELEDİYESİ sınırları içerisinde ikamet etmesi zorunludur. Evlenme işlemlerinde kullanılacak nüfus kayıt örneklerinde kişilerin yerleşim yeri adreslerinin yazılı olması gerekmektedir. Çiftler nüfus kayıt örneklerini nüfus müdürlüğünden alırlar.

     5-SAĞLIK RAPORU:
Medeni kanunun 136.maddesi gereği,1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 123 ve 124.maddelerinde belirten çiftlerin evlenmeye engel bulaşıcı hastalığı bulunmadığını gösterir kan testlerinin (Kan Grubu, Hepatit B, Hepatit C, VDRL ve AIDS) yapılması zorunludur. Sağlık raporu için gerekli olan belgeler çiftlerin müracaatları sırasında maktu form olarak doldurulup mühürlenir ve sağlık kuruluşunda onaylatılmak üzere çiftlere verilir.

    6-İKAMETGAH BELGESİ:

Eşlerden en az birinin ikametinin Araklı içerisinde olması zorunludur.

     NOT: 65 yaş üstü evlenecek çiftlerin evlenmelerine mani ruhsal durumlarının olmadığını belirten heyet raporunu tam teşekküllü hastanelerden almaları zorunludur.

     EK BİLGİLER:

     1- EVLENME YAŞI:
18 yaşını doldurup 19 yaşından gün almış herkes başka bir kimsenin rızası ve iznine bağlı olmaksızın evlenebilir.

     Yaşı Küçük Olanlar:
A- 17 yaşını doldurmuş olup 18 yaşından gün almış erkek veya kadın, anne ve Baba veya vasi izni ile evlenebilir. Evlilik işlemleri için müracaat sırasında anne ve babanın olması zorunludur. Nüfus cüzdanlarına göre işlem yapılır ve evlenme beyanına nüfus cüzdanı fotokopileri eklenir. Evlenme işlemi vasi izni ile yapılacaksa, mahkeme kararı beyana eklenir. Anne veya Babadan biri ölmüş ise, ölümü vukuatlı nüfus kaydı ile belgelenir.

     B- 16 yaşını doldurmuş erkek veya kadının evlenebilmesi için mahkeme kararı getirmeleri zorunludur.

     2- SOYADI DİLEKÇESİ
Bekârlık soyadını evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyen çiftler 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187.maddesi uyarınca, müracaat sırasında kendilerinin talebi üzerine Müdürlüğümüzce verilen 2 adet dilekçeyi doldurup imzalamaları gerekmektedir.

     YABANCI UYRUKLU EVLENME MÜRACAATI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR:

     1- DOĞUM BELGESİ
Kişilerin kendi makamlarınca düzenlenen doğum belgesini evlenme ehliyet belgesiyle birlikte getirmeleri gerekmektedir. (Çok dilli evlenme belgesi getiren kişilerden doğum belgesi istenmez)

     2-PASAPORT VEYA KİMLİK

     3-4 ADET FOTOĞRAF

     NOT: Kişilerin kendilerinin müracaatları zorunludur. Evlenecek kişiler Türkçe bilmiyorlarsa müracaat sırasında ve nikâhta yeminli tercüman bulundurmaları zorunludur.

     BOŞANMIŞ VE DUL OLANLAR
Boşanmış ve dul olan bayanlar boşanma ve ölüm tarihinin nüfusa tescilinden itibaren 300 gün geçmeden evlenemez.
Sürenin dolmasını beklemek istemeyenler, Aile Mahkemesi’nden iddet müddetini kaldırması kararını getireceklerdir. İlgililerin nüfus cüzdanlarında son madeni halinin işlenmiş olması zorunludur.

     EVLENME İZİN BELGESİ
Evlenme müracaatı için çiftlerden birinin ya da her ikisinin de Araklı Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekmektedir.
Çiftlerden biri veya her ikisi de Araklı Belediyesi dışında ikamet ediyorsa, bağlı bulundukları Belediyenin Evlendirme Memurluklarından İzin Belgesi getirmeleri gerekmektedir.
Araklı Belediyesi sınırları içinde İkamet edip nikâhını başka bir belediyede yaptırmak isteyen çiftler aşağıda istenen belgelerle birlikte bizzat kendileri memurluğumuza müracaat edeceklerdir.

18.01.14