Page 3 - Projeler - Araklı Belediyesi
P. 3

Aziz Milletim,
   “MEMLEKET İŞİ GÖNÜL İŞİ” diyerek, “GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ” ile milletimizin hizmetine talip olan
   AK Parti’nin, yeni dönemde insan merkezli yürüteceği hizmetlerin temel ilkelerini başlıklarıyla
   sıralayacak olursak;
   ŞEHİR PLANLARI uzun vadeli ve hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak.

   ALTYAPI VE ULAŞIM sorunları tüm şehirlerimizde tamamen çözülecek.
   KEN
   KENTSEL DÖNÜŞÜM çalışmaları bölgelerin özelliklerine ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre
   yürütülecek.
   BENZERSİZ ŞEHİRLER anlayışıyla şehirlerimiz kendi hikayelerine uygun şekilde geliştirilecek.
   AKILLI ŞEHİRLER uygulamalarıyla teknolojinin tüm imkanları insanımızın ve şehirlerimizin emrine
   sunulacak.

   ÇEVREYE SAYGILI ŞEHİRLER ile belediye hizmetlerinde tabiattaki canlı veya cansız tüm varlıklarla
   uyum gözetilecek.
   S
   SOSYAL BELEDİYECİLİK çalışmalarına önem verilerek doğrudan insana dokunan hizmetler ve projeler
   yaygınlaştırılacak.
   YATAY ŞEHİRLEŞME ile tabiatla bütünleşen, aile, mahalle ve komşuluk kültürünü ihya eden örnek yer-
   leşim alanları
   kurulacak.

   HALKLA BİRLİKTE YÖNETİM ilkesiyle, şehirle ilgili tüm önemli kararlar orada yaşayanlarla birlikte
   alınacak.
   TASARRUF VE ŞEFFAFLIK hassasiyetiyle belediyelerin kaynakları hem doğru hem de açık şekilde kul-
   lanılacak.

   DEĞER ÜRETEN ŞEHİRLER ile kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yük-
   seltecek
   yaklaşımlar geliştirilecek.

   Milletimizin yönetimini emanet edeceği AK Partili belediyelerimizde, işte bu 11 başlıkta ifade ettiğimiz
   ilkeler çerçevesinde hizmet vereceğiz.
   31 Mart’ta kazananın, bir kez daha hizmet siyaseti olacağına kalpten inanıyorum.

   Mensubu olmaktan şeref duyduğum milletime, demokrasimize ve bize vereceği destek için şimdiden
   şükranlarımı sunuyorum.
   Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

   Kalın sağlıcakla…
                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                 AK Parti Genel Başkanı,
                                 T Türkiye Cumhurbaşkanı
   1   2   3   4   5   6   7   8